Program

Program

09:00-09:30 Kayıt
09:30-09:45 Açılış
09:45-10:30 Uluslararası Üniversite Sıralama Sistemleri: Genel Bir Değerlendirme – Dr. Güleda Doğan
10:30-11:00 Ara
11:00-11:30 Üniversite Adlarının Standardizasyon Sorunu – Dr. Zehra Taşkın
11:30-12:15 Uluslararası Üniversite Sıralama Sistemlerindeki Tutarsızlıklar – Dr. Güleda Doğan
12:15-12:45 Forum: Uluslararası Üniversite Sıralama Sistemleri Üzerine Tartışma

Çalıştay Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen “Uluslararası Üniversite Sıralama Sistemlerinin Değerlendirilmesi” başlıklı proje (Proje No: SBB-2016-11378) kapsamında gerçekleştirilmektedir.