İletişim

Hacettepe Üniversitesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Edebiyat Fakültesi B Kapısı
06800 Beytepe/ANKARA

Tel : +90 (312) 297 82 00
Faks : +90 (312) 299 20 14
E-posta : bby@hacettepe.edu.tr